بهبود عملكرد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري با اصلاح ساختار قبلي

در اين مقاله، ساختار جديد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري، ارائه شده توسط مؤلفين، به منظور دستيابي به عملكرد بهتر اصلاح مي شود . اين مولد جديد، دو روتور ديسكي در بيرون و يك استاتور بدون هسته در وسط دارد . آهنرباها در درون ديسك هاي روتور قر ار گرفته اند و جهت آنها دايروي و يكسو مي باشد . براي دستيابي به مشخصات عملكردي بهتر، در شكل مسطح آهن ديسك روتور كه مابين يك آهنربا و يك شيار قرار دارد، دندانه اي به صورت شبه سينوسي ايجاد مي شود . نشان داده خواهد شد كه اين تغيير باعث افزايش توان خروجي مولد، كاهش تلفات جريان گردابي و افزايش بازدهي ماشين مي گردد.

 

سيد محسن حسيني ، مجتبي آقاميرسليم ، مهران ميرزايي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *