بهبود عملكرد موتور القايي تكفاز خازن دائمی با نامتعامد كردن سيم- پيچهای استاتور

موتورهاي القايي تكفاز داراي كاربرد گستردهاي در صنعت و وسايل خانگي هستند. يكي از انواع پر استفاده موتورهاي القايي تكفاز،
نوع خازن دائمي آن است. عموماً در يك موتور تكفاز خازن دائمي، دو سيمپيچ استاتور بر يكديگر عمود هستند و هر دو از يك منبع تكفاز
تغذيه ميشوند، لذا ميدان مغناطيسي گردان فاصله هوايي، داراي هر دو مؤلفه راستگرد و چپگرد ميشود. وجود خازن كمك ميكند تا يكي از
ميدانهاي گردان از ديگري قويتر شده و روتور در جهت آن بچرخد. اما ميدان گردان ضعيفتر همچنان وجود خواهد داشت و تلفات و نويز مربوط به خود را ايجاد خواهد نمود. در اين مقاله روشي براي حذف كامل ميدان گردان ضعيفتر ارائه ميشود. با حذف ميدان گردان ضعيف – تر، در عملكرد حالت گذرا و حالت دائمي موتور بهبود قابل ملاحظهاي رخ ميدهد. مبناي روش ارائه شده، نامتعامد كردن دو سيمپيچ استاتور است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *