بهبود عملكرد سيكل حرارتي نيروگاه بخار شازند اراك با استفاده از تحليل مركب پينچ و اكسرژي

در اين مقاله پارامترهاي عملياتي سيكل بخار نيروگاه شازند كه نمونه اي از يك سيكل حرارتي رانكين مي باشد، توسط روشي با مبناي ترموديناميكي، با لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادي و در نظر گرفتن امكانات موجود، مورد بهينه سازي قرار مي گيرد. با استفاده از اين روش كه تحليل مركب پينچ و اكسرژي 1ناميده مي شود- اين روش تركيب مناسبي از دو تحليل و آناليز اكسرژي و پينچ مي باشد كه با تلفيق تواناييها و رفع نواقص هر يك از آنها كاربرد موثري در تحليل سيستمهاي قدرت و توان دارد- علاوه بر افزايش راندمان سيكل، با كاهش بار حرارتي كندانسور كارايي برج خنك كن اصلي نيروگاه افزايش يافته و مشكل محدوديت توليد آن در فصول گرم سال برطرف مي گردد. استفاده از اين روش در نيروگاه شازند منجر به كاهشي به ميزان %5/3در مصرف سوخت و افزايش راندمان حرارتي سيكل از %39/4به % 41/9میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *