بهبود عملكرد رله هاي اضافه جريان شبكه قدرت

روشهاي مختلفي براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان شبكه قدرت وجود دارد كه از آن جمله مي توان روش سيمپلكس، سيمپلكس دو فاز، سيمپلكس دوگان را نام برد. مشكل اصلي اين روشها در حل مساله هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان ناكارآمدي در تعيين نقطه بهينه مطلق و گير افتادن در نقطه بهينه محلي و يا عدم همگرايي در شبكه هاي بزرگ مي باشد. در اين مقاله يك روش ابتكاري براي پيدا كردن تنظيم بهينه رله هاي اضافه جريان بر پايه الگوريتم ژنتيك بيان مي شود كه با روشهاي معمول قابل دسترسي نمي باشد. در اين روش بهترين تنظيم جرياني و زماني هر يك از رله هاي اضافه جريان شبكه همزمان پيدا مي شود. افزايش قدرت انتخاب و سرعت عملكرد رله ها از ويژگيهاي روش پيشنهادي مي باشد.

 

سعادت جمالي آرند  . فرزاد كاوه نيا  ، حميد كيواني، ،محمد عسكري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *