بهبود عملكرد آنتن شيپوري شياردار به كمك الگوريتم وراثتي

روشي جهت طراحي و بهينه سازي عملكرد آنتن شيپوري شياردار به كمك الگوريتم وراثتي ارائه شده است. براي اين منظور عملكرد يك آنتن شيپوري شياردار در باند X
كه قبلاً براي تغذية يك آنتن بازتابندة منحرف از مركز طراحي شده، بهبود يافته است. پارامترهاي مختلفي جهت كم كردن تلف برگشتي و قطبي شدگي متقاطع توسط الگوريتم وراثتي بهينه شدهاند. در نهايت سه طرح بهينه براي آنتن مورد نظر ارائه شده است. پارامترهاي هندسي و عملكرد اين سه آنتن در جدولي با آنتن طراحي شده به روش متداول مقايسه شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *