بهبود طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از گروه بندي باندها و الگوريتم هاي استخراج ويژگي

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده مستقيم از طبقه بندي كننده هاي كلاسيك، به دليل حجم زياد داده ها، كم بودن تعداد نقاط آموزشي و وجود اثرات نامطلوب جو زمين بر بعضي از باندهاي اين نوع تصاوير، دقت مطلوبي ندارد. در اين مقاله سعي شده است كه با دسته بندي باندهاي تصاوير ابرطيفي در چند گروه، و سپس استفاده از الگوريتمهاي كلاسيك، علاوه بر كم كردن زمان طبقه بندي، دقت طبقه بندي را تا حدودي بهبود دهيم. در ضمن نشان مي دهيم كه با استفاده از اين روش، صحت طبقه بندي كلاسهايي كه نقاط آموزشي كمي دارند تا حد قابل توجهي بهتر مي شود. الگوريتم مذكور را بر روي داده هاي واقعي سنجده AVIRIS اعمال كرديم و مشاهده شد كه صحت طبقه بندي كلاسها چند درصد بهتر گردیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *