بهبود سرعت رديابي نقطه ماكزيمم توان در سيستمهاي فتوولتائيك با استفاده از منطق فازي

انرژيهاي تجديد پذير در حال حاضر به عنوان منابعي مهم مورد توجه هستند. در كشور ما قابليت زيادي در بكارگيري انرژيهاي نو و بخصوص انرژي خورشيد در قالب  سيستمهاي فتوولتائيك وجود دارد. بنابراين بهرهگيري بهينه از اين منابع بسيار حائز اهميت است. در اين مقاله يك روش كنترل حلقه بسته با استفاده از مدل مرجع ANFIS توسط كنترل كننده فازي ارائه شده است. نتايج شبيه سازي عملكرد بسيار سريع و دقت روش پيشنهادي را نشان مي دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *