بهبود بهره وري در صنعت برق به كمك پزشكي هوميوپاتي

روش هاي مختلفي براي بهبود بهره وري در فعاليتهاي مختلف بويژه فعاليتهاي صنعتي وجود دارد. منابع گوناگون اعم از كتب و مجلات علمي و كنفرانس ها و سمينارها  انواع اين روش ها را مطرح و ارائه مي نمايند. در حال حاضر خدمات مشاوره اي در اين خصوص رونق يافته و در سطح ملي نيز ساختار وسازوكار لازم تاحدي تامين شده  است . عليرغم تلاش و تدارك سازوكارهاي لازم آنچه مشاهده مي گردد عدم بهبود مورد انتظار و آهنگ كند رشد توسعه آن مي باشد. بنظر مي آيد نيروي اصلي كه  موجب تغييرات مناسب در هر زمينه بويژه بهره وري مي گردد، نيروي انساني است . در اين مقاله نقش پزشكي هوميوپاتي در فعال تر نمودن نيروي انساني بمنظور بهبود و ارتقاء بهره وري شرح داده مي شود.

 

دكتر سيد محمد طباطبائي
مركز تكنولوژي نيرو (متن )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *