بكارگيري رويكرد فرايندي در تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي صنعت برق كشور

نقش تكنولوژي در توسعه، نقشي اساسي و محوري است . بدون توسعه تكنولوژي و حضور در بازار هاي رقابتي، آينده روشني را نمي توان براي هيچ كشور و يا موسسه اي پيش بيني نمود . لازمه توسعه تكنولوژي تدوين استراتژي تكنولوژي
و برنامه ريزي براي رسيدن به آن است . هدف از تدوين استراتژي تكنولوژي دستيابي به مزيت و برتري تكنولوژيكي است كه بتوان بر اساس آن در بازار رقابتي جايگاه مناسب و ويژه اي را كسب نمود . صنعت برق به عنوان يكي از صنايع مهم كشور و در واقع مادر صنايع نيز براي دستيابي به توسعه مناسب و كسب مزيت رقابتي در كشورهاي منطقه بايد تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهد. بر اين اساس مركز تكنولوژي نيرو مطالعه اي را در خصوص تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در صنعت برق آغاز نموده است و مقرر است با بهره گيري از رويكرد فرايندي در مدل كاربردي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي صنعت برق، اولويتهاي تكنولوژي در اين صنعت و چگونگي مواجهه با آنها را معين نمايد .در اين مقاله سعي مي شود با معرفي مدل كاربردي به نتايج گامهاي اجرا شده اين مدل پرداخته شود.

 

 

اشرف السادات پسنديده ، آزيتا كرمي پور ، زهره بشارتي راد
ايران، تهران، شهرك قدس، انتهاي بلوار پونك باختري، شركت متن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *