بكارگيري الگوريتم ژنتيك در ماشين با ساختار موازي براي بهينه سازي پرس و جوهاي بزرگ در گراف پرسش

بهينه سازي پرس و جو يك فرآيند گران و پرهزينه مي باشد و تعداد جايگشت هاي مختلف براي يك پرس و جو بصورت نمائي با تعداد روابط سهيم در پرس و جو رشد مي كنند.تكنيكهاي فعلي بهينه سازي پرس و جو براي پشتيباني بعضي از كاربرد هاي ناشي از پايگاه داده كه داراي پيوندهاي مختلفي از انواع پرس و جو ها مي باشد , نامناسب هستند از طرفي رمز موفقيت يك سيستم مديريت پايگاه داده ( DBMS ) كارا بودن مدل پرس و جوي آن مي باشد. دراين مقاله ما پرس و جو هائي را بررسي مي كنيم كه داراي تعداد روابط زيادي بوده و همچنين گراف آنها دور داشته باشند. كه اين چنين پرس و جو هائي زمان زيادي را براي پاسخگوئي به پرس وجو نياز دارند. ما از دو روش براي بهينه سازي اين چنين پرس و جوها استفاده مي كنيم . ابتدا، بر اساس الگوريتمي گرافها را به چندين درخت تجزيه نموده و سپس درختها را روي كامپيوترها توزيع و با استفاده از الگوريتم ژنتيك به بهينه سازي آنها پرداختيم و در روش دوم بدون تجزيه گراف به درخت آن را روي كامپيوترها توزيع كرده و به بهينه سازي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك پرداختيم. پس از ده بار اجراي الگوريتم و از روي نتايج بدست آمده مشخص شد كه در روش اول بيشتر از روش دوم جواب بهينه به دست مي آيد.

 

جواد صحفي بناب – فريبرز محمودي-2 علي ايزدي – حبيب ايزدخواه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
دانشكده برق و رايانه و فن آوري اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *