برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

محاسبادراین مقاله روشی برای برنامه ریزی بهینه توسعه تولید 1برپایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه میشود . برنامه ریزی توسعه تولید مسئله بهینه سازی غیر خطی و محدود شده میباشد که یافتن بهترین طرح توسعه درآن تنها با مقایسۀ کلیه طرحهای ممکن ، مقدور است که این امر بخاطر ابعاد بسیار یزرگ مسئله از لحاظ زمان محاسباتی غیر ممکن میباشد. درمدلهای تجارتی ارائه شده  1,2مثلا  WASP برای یافتن جواب بهینه از محدودیتهایی تونل  برای متغیرها استفاده میشودو به این ترتیب تعداد
ترکیبات ممکن کم میشود . با این حال با افزایش تعداد سالهای مطالعه و یا انواع نیروگاهها، تعداد متغیرها بسیار زیاد میشوند و در نتیجه زمان محاسبات بسار طولانی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *