برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره كنترل فركانس اوليه در يك سيستم جزيره اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه يك الگوريتم ابتكاري جهت برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره كنترل فركانس اوليه در يك سيستم جزيره اي

دانلود مقاله : ارائه يك الگوريتم ابتكاري جهت برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره كنترل فركانس اوليه در يك سيستم جزيره اي

تامين ذخيره هاي اوليه كنترل فركانس با حداقل هزينه از جمله دغدغه هاي بهره بردار مستقل مي باشد . از سويي

قابليت هاي جديد واحدهاي نيروگاهي پيشرفته در خصوص نرخ بارگيري عادي وسريع و همچنين محدوديت بهره برداري

واحدها در هنگام مشاركت در كنترل فركانس، حل مسئله برنامه ريزي همزمان را پيچيده تر ساخته است.

 

در اين مقاله ويژگي هاي پنهان ساختار مسئله برنامه ريزي همزمان انرژي و

ذخيره اوليه با جزئيات بيشتري دنبال شده و براساس آن يك روش كلاسيك و يك روش ابتكاري مبتني بر الگوريتم ژنتيك

جهت برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره اوليه ارائه گرديده است.

 
در اين پژوهش امكان مشاركت غير همگاني واحدها

در كنترل فركانس اوليه در حل مسئله لحاظ گرديده و علاوه براين ،

اجرايي بودن جواب هاي نهايي در كنار قيود فني واحدهاي پيشرفته نيز در نظر گرفته شده كه در پژوهش هاي قبلي مورد توجه نبوده است.

 

در پايان نيز دو متد مزبور بر روي دو سيستم نمونه پياده سازي گرديده است .

 

نتايج ارائه شده نشان داده اند كه نه تنها جواب هاي نهايي بر خلاف نتايج پژوهش هاي قبلي از هر حيث موجه بوده بلكه با صرف

هزينه كمتري دست يافتني هستند.

در اين بررسي مدل بازار بصورت پرداخت بر اساس پيشنهاد مي باشد.

 

مهدي روح الاميني مسعود رشيدي نژاد سعيداسماعيلي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *