برنامه ريزي مقاوم توسعه سيستم انتقال با در نظر گرفتن مزارع بادي

در اين مقاله، يك برنامه ريزي مقاوم توسعه سيستم انتقال RTEPبا در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي توان خروجي مزارع بادي، تقاضاي بار و قيمت حاشيه اي محلي ) LMPارائه شده است. براي مدل سازي عدم قطعيت هاي توان خروجي مزارع بادي و تقاضاي بار از آزمايش آرايه هاي متعامد تاگوچي ) (TOATاستفاده شده است . به
منظور بررسي روش پيشنهادي از سيستم تست 6باس استفاده شده است و نتايج نشان مي دهد كه با استفاده از اين روش با حجم محاسباتي كمتر پاسخ هاي بهينه تري را مي توان بدست آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *