برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژي مبتني بر GIS

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژي مبتني بر GIS

دانلود مقاله : برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژي مبتني بر GIS

با توجه به پراكندگي منابع انرژي و مصارف آن در ايران ،ايجاد يك سيستم جامع كامپيوتري براي برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژ ي بر اساس پتانسيلهاي موجود در كشور و شرايط بازار جهاني و نيز بهينه سازي مجاري انتقال و توزيع ، ضروري به نظر مي رسد. به منظور شناسايي سيستم عرضه و تقاضاي انرژي و تلاش در جهت بهينه سازي اين فرايند ، لازم است تا تمامي اجزاء مربوط به فرايند عرضه و تقاضاي انرژي شناسايي شده و نقش هر يك از اجزا و تأثير آنها در اين فرايند مشخص شود. عرضه سوخت در كشور از طريق توليد و توزيع گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي صورت مي گيرد كه اين موضوع بايد با در نظر گرفتن ظرفيت پالايشگاههاي نفت و گاز و نيز وضعيت خطوط انتقال و توزيع فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و نيز خطوط ريلي و جاده ها براي انتقال و توزيع فراورده هاي نفتي صورت گير د. همچن ين تبد يل انرژ ي از طريق  توليد برق و انتقال و توزيع آن در سطح كشور نيازمند شناسايي پراكندگي نيروگاهها و خطوط انتقال و توزيع برق و مبادي تقاضا مي باشد. در اين مقاله سعي شده تا  مدل جديدي بر مبناي اطلاعات مكاني منابع عرضه و تقاضا و نيز اطلاعات فرايندي موجود در سيستمهاي اطلاعات مديريت و  سيستمهاي SCADA در شركتهاي تابعه وزارت نفت و وزارت نيرو و نيز اطلاعات مربوط به پراكندگي جمعيت و صنعت در نقاط مختلف كشور و شرايط آب و هوايي ، ارائه گردد. در اين مدل تمامي اطلاعات فرايندي  از جمله مقادير توليد گاز، فراورده يا برق و مقادير مصرف، مكاندار شده و بر اساس موقعيت جغرافيايي آنها تجزيه و تحليلهاي لازم صورت مي پذيرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *