برنامه ريزي شارژ خودروهاي برقي به منظور برطرف كردن افزايش ولتاژ ناشي از حضور واحد فتوولتاييك در شبكه توزيع

با توجه به رشد فزاينده استفاده از واحدهاي فتوولتاييك در شبكه توزيع و مشاركت آنها در تأمين بار سيستم، افزايش ولتاژ محلي ناشي از تزريق زياد انرژي فتوولتاييك مشكلاتي را سبب ميشود. عدم توجه به اين موضوع باعث به هم خوردن پروفيل ولتاژ مشتركين و نقض قيود امنيتي ولتاژ ميشود. در اين مقاله از خودرو برقي به عنوان يك منبع تغذيه براي تصحيح پروفيل ولتاژ استفاده شده است. به اين منظور برنامه- ريزي بهينه شارژ خودروي برقي به گونهاي صورت گرفته است كه هزينه تبادل انرژي بين خودرو برقي و شبكه در حداقل خود قرار گيرد. روش مذكور بر روي شبكه تست IEEE 123مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج نشان ميدهند كه روش مورد استفاده در اين مقاله به خوبي ميتواند افزايش ولتاژ ناشي از حضور منابع فتوولتاييك را برطرف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *