برنامه ريزي توليد نيروگاه هاي كشور با استفاده از روش سلسله مراتبي

در اين مقاله برنام ه ريزي توليد نيروگاهها به روش سلسله مراتبي انجام مي گردد. در رويكرد سلسله مراتبي مسئله اصلي (مسئله يكپارچه ) به زير مسائل كوچكتر  شكسته مي شود و در قالب چند سطح حل مي گردد . سطوح بالاتر دربرگيرنده استراتژيهاي كلي س ازمان و سطوح پايينتر مربوط به برنامه ريزي دقيق مي باشند.  خروجي هر سطح از ساختار سلسله مراتبي بعنوان ورودي براي سطح بعدي در نظر گرفته مي شود.

 

سيد فريد قادري، ابوطالب گرئي، مجيد شخص نيايي
گروه مهندسي صنايع دانشكده فني دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *