برنامه ريزي توسعه شبكه توزيع با مدل مقاوم

اين مقاله مدلي چندمرحله اي و مقاوم براي استفاده در برنامه ريزي توسعه شبكه هاي توزيع شامل توليد پراكنده ارائه مي دهد. مدل توسعه قادر به درنظرگرفتن گزينه هاي موجود براي افزايش پست، استفاده از توليد پراكنده و اعمال تغييرات ممكن در فيدرها به منظور افزايش سطح مقطع فيدرها، جابه جايي فيدرها و افزودن فيدر جديد مي باشد. تابع هدفي كه بايد كاهش يابد مجموع هزينه ي نصب، بهره برداري، نگه داري، قطع بار و هم چنين هزينه ي توليد پراكنده مي باشد. در اين مدل عدم قطعيت هاي مربوط به مقدار بار در هر مرحله و هم چنين هزينه ي توليد پراكنده با استفاده از بهينه سازي مقاوم ديده شده است كه با درنظرگرفتن معادلات مربوط به قيود تخطي ولتاژ، قيود منطقي و قيود  منطقي و قيود عملكردي تشكيل يك مدل خطي آميخته با عدد صحيح مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *