برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در جهت بهينه نمودن كفايت خطوط به كمك الگوريتم ژنتيك

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال يكي از بخشهاي اساسي برنامهريزي توسعه سيستمهاي قدرت است كه مهمترين هدف آن مشخص كردن تعداد، زمان و مكان احداث خطوط انتقال جديد براي افزودن به سيستم انتقال ميباشد. تاكنون روشهاي متنوعي براي حل مسئله برنامهريزي استاتيكي توسعه شبكه انتقال ارائه شده است كه در هيچ يك از آنها ميزان كفايت خطوط پس از پايان سال افق برنامهريزي، مورد توجه قرار نگرفته است. بدين معنا كه شبكه توسعه يافته، بعد از چه مدت
كفايت خود را از دست داده و نياز به توسعه مجدد خواهد داشت. اين مقاله كفايت شبكه انتقال را بعد از توسعه مورد بررسي قرار داده و با لحاظ نمودن اين امر، برنامهريزي توسعه شبكه انتقال را در جهتي انجام داده است كه شبكه توسعه يافته، حداكثر كفايت را در تامين بارها داشته و دیر تر دچار اضافه بار میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *