برنامهريزي بهينه توليد ميكروتوربين در فضاي شبكه هوشمند به منظور كاهش تلفات انرژي روزانه

در اين مقاله برنامهريزي بهينه توان توليدي ميكروتوربين با هدف كاهش تلفات روزانه انرژي در شبكه هوشمند انجام گرفته است. همچنين مقايسهاي كامل و منصفانه با برنامهريزي توليد در شبكه امروزي انجام شده است. برنامهريزي ميكروتوربين چه در شبكه امروزي و چه در شبكه هوشمند براي يك روز و با داشتن پروفيل روزانه بار انجام گرفته – است. پروفيل بار براي شبكه امروزي بصورت يك پروفيل سه سطحي است كه پيشبيني شده است، در صورتيكه در شبكه هوشمند پروفيل 24ساعته و بطور دقيق اندازهگيري شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *