بررسی STATCOM به عنوان جبرانساز توان راکتیو در شبکه های قدرت

این مقاله یک آشنایی کلی در مورد STATCOM را ارائه میدهد STATCOM به عنوان یک جبرانساز که میتواند برای شین تولید توان راکتیو بکند معرفی شده است ساختار STATCOM و مدل ریاضی آن مطرح شده و روش های کنترلی آن به طور خلاصه آمده است.اهمیت روش جایابی برای STATCOM در سیستم قدرت بیان شده است تا بتوان از STATCOM به طور کامل و مفید استفاده کرد.در نهایت یک شبکه قدرت برای نمونه در نظر گرفته شده و توسط نرم افزار MATLAB SIMULINK تحلیل کامپیوتری شده است تا به این وسیله مباحث تئوری گفته شده تصدیق شود..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *