بررسی پارامترهای مؤثر بر جهش حرارتی بوبينهای بشقابی در ترانسفورماتورهای قدرت

استفاده از بوبينهای بشقابی بدليل وجود کانالهای عمودی و افقی عبور روغن، در ترانسفورماتورها با توان توليدی بالا بسيار متداول است. جهتدار کردن حرکت روغن داخل بوبين توسط واشرهای راهنما، روشی مؤثر در بهبود انتقال حرارت،کاهش جهش دمايی بوبين و کاهش ابعاد ترانسفورماتور مي باشد که از نقطه نظر اقتصادی بسيار حائز اهميت است. حرکت روغن داخل اين نوع بوبينها در ترانسفورماتورهايي که مدار چرخش روغن بدون پمپ ميباشد، تابعی از نيروی شناوری و مقاومت هيدروليکی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *