بررسی و مقایسه آلگوریتم های ساده بیزی و (K-Mean (EM

در این مقاله سعی شده است تا دو الگوریتم طبقه بندی از خانواده استدلال بیزی بررسی و مقایسه شوند استدلال بیزی که یکی از ابزار های داده کاوی است و در طبقه بندی و دسته بندی و رگرسیون و … استفاده میشود بر اساس این فرض بنا نهاده شده است که مقادیر مورد توجه از یک توزیع احتمال پیروی میکنند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.