بررسی و تحلیل پدیده های انتقال حرارت زیستی در بافتهای تومورال تحت تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بافت در فرآند گرما افزایی (HYPERTHERMIA)

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بر رفتار حرارتی بافت تومورال یک مدل تقارن محوری با استفاده از روش اختلاف های محدود مورد تحلیل قرار گرفته است همچنین در این مقاله مشخصه های بدون بعدی برای این مدل معرفی میگردد و رفتار حرارتی بافت طی نمودارهایی برای این مدل ایده آل مورد تحلبل قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *