بررسی و بهینه سازي تقویتکننده قدرت با استفاده از ژنتیک الگوریتم

الگوریتم هاي ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین براي یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده میکند. الگوریتم هاي ژنتیک اغلب گزینه خوبی براي تکنیک هاي پیشبینی برمبناي رگرسیون هستند. مختصراً گفته میشود که الگوریتم ژنتیک (يا GA ) یکتکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوي حل مسئله استفاده میکند. در این مقاله سعی بر آن داریم تا یک نقویت کننده قدرت را بررسی نموده و با استفاده از ژنتیک الگوریتم پارامترهاي بهینه را براي مدار یافته و اقدام به بررسی نتایج بدست آمده نماییم.

 

هادي آریاکیا، مسعود مصدق ، ابراهیمی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – دانشگاه تهران دانشکده برق و کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *