بررسی نقش لامپ هاي آم مصرف در توليد هارمونی و اثرات آن بر شبكه هاي توزيع

در سالهاي اخير استفاده از لامپهاي آم مصرف بـا تبليغـات و توصـيه هـاي مختلفي پيشنهاد شده و مي شود . ]1و2و [3و تا به حال هيچگونه مشكل جدي در رابطـه با از دست دادن آيفيت برق رساني به مصرف آنندگان از بابت استفاده از اين لامپها گزارش نشده است آه عمده دليل آن ناشي از استفاده آم اين لامپها در حـال حاضـر ، نسبت به سهم آل روشنايي شبكه و پائين بودن ميزان فروش در آـشور مـي باشـد . بـا توجه به راه اندازي آارخانه هاي جديد در چند سال اخير استفاده از اين نوع لامپها مورد استقبال و اقبال مصرف آنندگان بصورت فراينده ي در حـال رشـد و توسـعه مـي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *