بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در يک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

در اين مقاله يکی از خطوط موازی شبکه ايران تحت مطالعه نمونه قرار گرفته است. با تحليل خطا مشکلات حفاظت خطوط موازی و آسيب پذيری حفاظت فعلی اين شبکه نمونه نشان داده شده است. يکی از نکات کليدی اين مقاله مقايسه روش هاي تطبيقي مختلف حفاظت ديستانس خطوط موازي می باشد. با توجه به نتايج بدست آمده روش مناسب جهت بهبود حفاظت اين خط ارايه شده است. روش بهينه به نحوي انتخاب شده است که ماکسيمم پوشش طول خط را بدون عملکرد اشتباه در کليه حالات شبکه ارايه داده و عملکرد بهينه را در ناحيه هاي پشتيبان ارایه نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *