بررسی تاثير مجتمع سازي سيستم هاي الكترونيکي در رشد شاخصهای قابليت اطمينان, تعميرپذيري و قابليت دسترسي آنها

امروزه با پيشرفت سريع تكنولوژي، شاهد هستيم كه هرروز سيستمهاي الكترونيكي مجتمع تر و ماژولارتر، با قابليت اطمينان و مشخصات عملكردي بهتري به بازارعرضه مي شوند. اماارزيابي كمي ميزان رشدشاخصهاي قابليت اطمينان، قابليت تعمير و قابليت دسترسي، براي جايگزيني سيستم هاي قديمي با سيستم هاي مجتمع، از اهميت زيادي برخودار است. در اين مقاله نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه ميزان رشد شاخص هاي قابليت اطمينان, تعميرپذيري و قابليت دسترسي يك نوع سيستم قديمي كنترل آتش ١, كه با جايگزين كردن يك سيستم مجتمع و پيشرفته به جاي آن حاصل شده است، ارائه شده و روش هاي ارزيابي اين كميت ها تشريح مي شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *