بررسی القا ولتاژ بر روی خطوط سیستم توزیع بر اثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثیر سیم زمین و برقگیر بر روی دامنه ولتاژ القایی

اثر صاعقه بر خطوط سیستم قدرت را به سه دسته میتوان تقسیم کرد برخورد صاعقه به سیم فاز برخورد صاعقه به سیم زمین و برجو برخورد صاعقه به مجاورت خط و القا ولتاژ بر روی خط میباشد نظر به اهمیت این ولتاژ القایی در سیستم های توزیع با توجه به BIL این سیستم نویسندگان این مقاله به بررسی القا ولتاژ روی سیستم توزیع پرداخته شده است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *