بررسی اثرات تغییر شکل شیارهاي موتور القایی سه فاز بر روي پارامترهاي مدار معادل با استفاده از روش اجزاء محدود

شناسایی پارامترهاي موتور القایی با استفاده از روش اجزاء محدود یکی از روشهاي دقیق براي دستیابی به مدار معادل این دسته از موتورهاي الکتریکی است. علاوه بر این ایجاد تغییرات بر روي شکل شیارهاي موتور براي دستیابی به مقادیر بهینه از کاربردهاي ویژه این نوع تحلیل می باشد. در این مقاله تاثیر تغییر شکل شیارهاي استاتور و روتور موتور القایی سه فاز بر روي پارامترهاي مدار معادل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل براي دستیابی به یک روند بهینه سازي مقادیر مدار معادل مورد مقایسه قرار گرفته اند.

 

 

جواد نظافت نمینی -دکتر ابوالفضل واحدي
کارشناسی ارشد برق قدرت- دانشیار گروه قدرت
دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *