بررسی آرایش هاي مختلف سیستم الکتریکی توربینهاي بادي سرعت متغیر

انواع انتخابهاي سیستم الکتریکی براي کارکرد سرعتمتغیر یکژنراتور توربین بادي مورد بررسی قرار می گیرد. در توربین بادي سرعت متغیر به دلیل استفاده از مبدلها آرایشهاي مختلفی براي چنین سیستمی متصور است، به علاوه انواع مختلف ژنراتور ، جریان مستقیم،القایی قفسه اي یا دوسو تغذیه و سنکرون درآن به کار میرود ، که تمرکز اصلی روي آرایشهاي کاربردي و عملی و تقسیم بندي کلی و مقایسه روشها می باشد. مشخصه هاي کلیدي عملکرد هر سیستم و مزایا و کاستی هاي هر یک بیان شده است و در صورت وجود کاستی در روشی راه حل آن بحث شده است.

 

بهمن خاکی
شرکت تامین کیفیت صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *