بررسي چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي تهران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي تهران

دانلود مقاله : بررسي چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي تهران

در جامعه فراصنعتي امروز دانش به يك منبع كليدي تبديل گرديده است . از آنجا كه صرفاً قسمتي از دانش بوسيله سازمان و مابقي توسط افراد دروني مي شود لذا از  اينرو نظارت و كنترل برفعاليتهاي دانش برخلاف فعاليتهاي توليدي دشوار است.

شركت برق منطقه اي تهران نيز همانند ساير سازمانها در پرورش و مديريت دانش با چالشهاي بي شماري مواجه است.

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج پژوهش، شناسايي و بررسي و چالشهاي پياده سازي سيستم مديريت دانش ، راهكارهاي رفع موانع در شركت مذكور مورد ارزيابي قرار گرفته است تا امكان پياده سازي مديريت دانش مهيا شود.

در اين زمينه براي گردآوري داده ها از مدل پروبثت ، روب و رمهاردت(مشتمل بر مولفه هاي مديريت دانش شامل شناسايي دانش، كسب دانش ، توسعه دانش ، تسهيم دانش ، استفاده ازدانش و نگهداري دانش) و از روش توزيع پرسشنامه ميان 145 كاركنان حوزه ستادي استفاده شده است .

نتايج تحليل بيانگر وجود چالش در مولفه هاي شناسايي دانش ، تسهيم دانش، استفاده از دانش و نگهداري دانش را به همراه وضع مطلوب درمولفه هاي كسب دانش و توسعه دانش به منظور پياده سازي سيستم مديريت دانش در شركت برق منطقه اي نشان مي دهد .

 

صالحي ابيانه سهيلا خدامرادي خالد
شركت برق منطق هاي تهران
تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *