بررسي پديدة Brittle Fractureدر مقره هاي كامپوزيت فشار قوي

ين مقاله به بررسي اجمالي نوعي پديدة شكست موسوم بـه Brittle Fractureدر مقـره هـاي كامپوزيـت مي پردازد. با وجود اينكه آمار نسبتا” كمي از وقوع اين نوع شكست در دنيا گزارش شده است، اما شكست كامـل مقـره در هنگام كار و خطرات ناشي از پايين افتادن هادي هاي فشار قوي، موجب انجام تحقيقات گسـترده اي در ايـن مـورد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *