بررسي پايلوت اجرا شده طرح فهام

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي پايلوت اجرا شدة طرح فهام با استفاده از بستر ارتباطي PLC در لايه LAN

دانلود مقاله : بررسي پايلوت اجرا شدة طرح فهام با استفاده از بستر ارتباطي PLC در لايه LAN

با توجه به مصوبه دولت و قانون مجلس مبني بر لزوم پياده سازي سيستم اندازه گيري و مديريت هوشمند انرژي در سطح كشور، پياده سازي اين سيستم در غالب طرح  فراسامانه هوشمند اندازهگيري و مديريت انرژي (فهام) در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است.پياده سازي زيرساخت اندازه گيري هوشمند (AMI) شاياني به نيل به  اهداف شبكه هوشمند نموده و از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. لذا اولين گام در پياده سازي شبكه هوشمند، پياده سازي AMI ميباشد. با توجه به پيچيده بودن  اجراي اين طرح در مقياس ملي، اجراي طرح در مقياس كوچك (پروژه هاي پايلوت) به صورت آزمايشي يك ضرورت مي باشد. مزاياي عمده اين كار شامل پي بردن به مشكلات احتمالي تكنولوژيهاي مورد استفاده در پروژه و از سوي ديگر يافتن روشهاي جديدي در اجراي طرح مي باشد كه ممكن است در مطالعات اوليه طرح لحاظ نشده باشند. در اين مقاله به بررسي خروجي يكي از طرح هاي پايلوت انجام گرفته در راستاي اجراي پروژه فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) مي پردازيم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *