بررسي پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از تابع انرژي تصحيح شده

يكي از اهداف اصلي مطالعات پايداري گذراي سيستمهاي قدرت، تعيين زمان بحراني رفع خطا (Tcr)است. يك روش سريع و مستقيم براي محاسبه زمان بحراني رفع خطا، روش استفاده از تابع انرژي گذرا (روش Kakimoto) است. در اين مقاله نشان داده شده است كه با استفاده از اين روش، در مواردي نظير افزايش بار سيستم، مقادير غير دقيقي از Tcr بدست مي آيد و لذا در اين موارد استفاده از تابع انرژي تصحيح شده (Corrected Energy Function) پيشنهاد شده است كه نت ايج دقيقتري در اختيار مي گذرد . تابع انرژي گذراي تصحيح شده شامل تابع انرژي جنبشي و تابع انرژي پتانسيل گذراي تصحيح شده مي باشد كه در اين مقاله معرفي گرديده اند . استفاده از تابع انرژي تصحيح شده در برخي موارد نياز به دقت بيشتري دارد كه در اين مقاله به اين موارد اشاره شده است . كارائي روش پيشنهادي بر روي يك سيستم قدرت تست 4 باسه بررسي مي گردد.

 

غلامرضا كامياب
دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد
با همكاري دفتر تحقيقات و استانداردها – برق منطقه اي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *