بررسي و مقايسه عملكرد الگوريتم هاي مختلف كنترل خطي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در شرايط بروز نامتقارني ماندگار ولتاژ در نقطه اتصال توربين باد به شبكه قدرت

در اين مقاله بر زيرسيستم كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه تمركز ميشود. اين سيستم كنترل در حالت كلي از دو كنترل – كننده اصلي و كمكي تشكيل شده كه در وضعيت تقارن ولتاژ شبكه، كنترلكننده اصلي )كنترلكننده توالي مثبت( پاسخگوي نيازهاي كنترلي ژنراتور باد است؛ لذا در ابتدا ساختار كنترلكننده توالي مثبت ژنراتور كه از دو كنترلكننده مبدل سمت ماشين و مبدل سمت شبكه تشكيل ميشود بررسي شده و روش كنترل برداري مناسب مبتني بر استفاده از كنترل – كنندههاي خطي، جهت تحقق اهداف كنترلي مورد نظر براي دو مبدل مذكور ارائه ميشود. براي كنترل مبدل سمت ماشين از روش كنترل برداري در دستگاه همسوي ولتاژ استاتور جهت پيادهسازي معادلات كنترل استفاده شده و اهداف اصلي كنترلكننده، كنترل مجزاي مقادير موردنظر از توانهاي حقيقي و راكتيو استاتور است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *