بررسي و مقايسه روش هاي مختلف تشخيص نوسان توان در رله ديستانس

در اين مقاله روشهاي معمول تشخيص نوسان توان بررسي و با يكديگر مقايسه شده اند. هنگاميكه نوسان توان در يك سيستم قدرت رخ مي دهد امپدانس ديده شده توسط رله ديستانس كاهش پيدا مي كند كه ممكن است اين امپدانس در ناحيه حفاظتي رله ديستانس قرار گرفته و رله ديستانس را دچار عملكرد اشتباه نمايد. بنابراين لازم است تا نوسان توان تشخيص داده شده و در اين شرايط عملكرد رله ديستانس بلاك شود . در اين مقاله چند روش معمول تشخيص نوسان توان كه در ساختار رله هاي ديستانس صنعتي بكار رفته بررسي شده اند.

 

 

حسن خراشادي زاده
گروه برق قدرت، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه بيرجند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *