بررسي و مطالعه تستهاي گازكروماتوگرافي و كنترل كيفي 300دستگاه ترانسفورماتور صنايع كشور

فورماتور نيز بررسي و روغن از جمله مهمترين مواد عايقي بكار رفته در ترانسفورماتوهاي قدرت است كه وظايف متعددي از جمله وظيفه عايقي و خنك كنندگي را ايفا مي كند. علاوه بر وظايف فوق از روغن ترانسفورماتورهاي قدرت مي توان به منظور عيب يابي و ارزيابي وضعيت اين دستگاهها نيز استفاده نمود. تستهاي گازكروماتوگرافي به منظور تحليل عيب احتمالي و تستهاي كنترل كيفي به منظور ارزيابي روغن اطلاعات ارزشمندي ارائه مي كنند. اين مقوله به تشريح اين مطالب و پيشرفتهاي اخير در اين زمينه مي پردازد. در اين مقاله با بررسي نتايج گازكروماتوكرافي، تستهاي كنترل كيفي و فورفورال بيش از 300 دستگاه ترانسفورماتور موجود در شبكه برق كشور، پارامترهاي مختلف و همچنين ارتباط آنها با همديگر مطالعه مي شود. در انتها يك مورد مطالعه عملي در مورد آناليز گازكروماتوگرافي يك دستگاه ترانسفورماتور موجود در شبكه برق كشور، پارامترهاي مختلف و همچنين ارتباط آنها با همديگر مطالعه مي شود. در انتها يك مورد مطالعه عملي در مورد آناليز گازكروماتوگرافي يك دستگاه ترانسفورماتور نيز بررسي و نتايج آن با واقعيت مورد مقايسه قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *