بررسي و طراحي موتورهاي القايي خطي يكطرفه

در اين مقاله ابتدا بطور مختصر راجع به ساختمان انواع و تاريخچه موتورهاي القايي خطي) (Linear Induction motorبحث ميشود در قسمت دوم به بررسي تئوري جريان سطحي و مدار معادل با در نظر گرفتن چند فرض ساده كننده پرداخته خواهدشد وسپس در مورد اثر لبه ها و نحوه بالا بردن دقت محاسبات و بوجود آمدن نيروها در موتور القايي خطي بحث خواهد شد. در قسمت سوم به الگوريتم طراحي اينگونه موتورها پرداخته شده ودر پايان نتايج يك طراحي به عنوان نمونه آورده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *