بررسي و شبيه سازي مشكلات حفاظت ديستانس براي خطوط جبرانسازي شده

در خطوط انتقال جبرانسازي شده , تركيب موازي راكتانس خازني و مقاومت غير خطي ناشي از حضور ادوات حفاظتي خازن سري كه به منظور جلوگيري از اضافه ولتاژهاي ناگهاني بر روي خازن در حين خطاهاي اتصال كوتاه بكار گرفته مي شوند, مشكلات متعددي را بر عملكرد صحيح رله هاي ديستانس حفاظت خط در محاسبه امپدانس و تخمين مكان وقوع خطا سبب ميشوند.عمدة مشكلات حفاظتي خطوط جبرانسازي شده با خازن سري در مواردي است كه به دليل بزرگ بودن مقاومت خطا يا فاصله زياد مكان وقوع خطا از ابتداي خط , جريان خطا از آستانه حفاظتي  MOV’ ( Metal Oxide Varistor ) عنصر حفاظتي خازن در مقابل اضافه ولتاژ ) كوچكتر باشد . در اين موارد ‘MOV’ قادر به با ي پس موثر خازن نخواهد بود و مسائل معكوس شدگي ولتاژ , معكوس شدن جريان, نوسانات زيرسنكرون و ‘OverReach’ شدن رله اتفاق مي افتد. در اين مقاله نتايج حاصل از شبيه سازي عملكرد يك رله ديستانس معمولي به وقوع خطا در مكان هاي مختلف يك خط انتقال جبرانسازي شده , ارائه شده است . به اين منظور ابتدا سيستمي مشتمل بر يك خط انتقال به طول 300Km ، خازنهاي سري در دو انتهاي خط و ادوات حفاظتي خازن سري در مقابل اضافه ولتاژ توسط نرم افزار ‘ATP-EMTP’ مدل ش ده است و نتايج حاصل از شبيه سازي خطا به عنوان ديتاي معتبر جهت محاسبه امپدانس انداز ه گيري شده توسط رله ديستانس معمولي در نرم افزار ‘Matlab’ استفاده شده است.

 

 

پيمان جعفريان
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- ايران
مجيد صنايع پسند
دانشكده فني- دانشگاه تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *