بررسي و تحليل دلايل تخريب زودرس لوله دان كامر بويلر در يك واحد نيروگاهي حسن كاظم

گسيختگي لوله هاي بويلر يكي از دلايل عمده توقف واحدهاي توليد نيرو مي باشد. عوامل مختلفي مي تواند بر گسيختگي اين قطعات موثر باشد.شناخت اين عوامل و
جلوگيري از اتفاقات بعدي مي تواند از خسارت قابل توجهي در اين صنعت جلوگيري نمايد. شناخت اين عوامل مستلزم بررسي هم جانبه تاريخچه سرويس واحد،شرايط بهره برداري و بررسيهاي متالورژيكي و مكانيكي نمونه هاي تخريب شده مي باشد. در اين مقاله به بررسي دلايل تخريب زودرس لوله هاي دان كامر بويلر در يكي از واحدهاي نيروگاهي داخل كشور پرداخته شده است.پس از بررسي شرايط سرويس ، تاريخچه بهره برداي و بررسي هاي متالورژيكي-مكانيكي بر روي نمونه هاي اخذ شده از نيروگاه مشخص گرديد كه كيفيت نامطلوب لوله اوليه، آب و شرايط بهره برداي بر تخريب زود رس این قطعات موئثر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *