بررسي و تحليل حساسيت سيستم كنترل برداري غير مستقيم نسبت به تغيير پارامترهاي موتور القائي

امروزه كنترل موتورهاي ac با استفاده از روشهاي كنترل برداري در كاربردهاي صنعتي بسيار معمول مي باشد. استفاده از كنترل برداري در كنترل موتورهاي القائي نياز به آگاهي دقيق از پارامترهاي ماشين دارد. هرگونه عدم هماهنگي بين پارامترهاي موتور و پارامترهاي مورد استفاده در محاسبات سيستم كنترل برداري موجب اختلال در  كار سيستم مي شود. اين عدم هماهنگي مي تواند از تغيير پارامترهاي موتور كه  تابع دما و اشباع مغناطيسي هسته مي باشند، ناشي شود. در اين مقاله براي  مطالعه ميزان تغيير كميتهاي مهم ماشين (نظير گشتاور خروجي و شار روتور) نسبت به تغيير پارامترهاي موتور، توابع “حساسيت گشتاور خروجي و شار روتور” تعريف و  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با توجه به توابع تعريف شده، تأثير تغيير پارامترهاي ماشين روي خروجي هاي سيستم كنترل برداري قابل پيش بيني مي گردد.
براي بررسي صحت نتايج به دست آمده از توابع تحليلي، سيستم كنترل برداري در محيط simulink/matlab شبيه سازي شده و مورد مقايسه قرار گرفته است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *