بررسي و بهبود شبكه ارتباطي شركت برق شهرستان مشهد بر اساس شبيهسازي مبتني بر تكنيكهاي زمانبندي

 امروزه با پيشرفت روز افزون تكنولوژي در زمينه صنعت برق و همچنين گستردگي شبكههاي برق، نياز شديدي به سيستم هاي اتوماسيون و مانيتورينگ شبكههاي توزيع و انتقال نيروي برق احساس ميشود، به عنوان مثال از ادواتي كه در چند ساله اخير ضرورت استفاده از سيستمهاي اتوماسيون در آنها به مقدار چشمگيري مد نظر قرارگرفته، كليدهاي هوايي هستند كه به دلايل مختلف استفاده از اتوماسيون در آنها مزاياي زيادي دارد. از مهمترين عواملي كه مي تواند قابليت يك سيستم اتوماسيون را تضمين نمايد برقراري يك مسير ارتباطي مطمئن براي انتقال اطلاعات بين نقاط ميباشد. در واقع شبكههاي مخابراتي، اصليترين بخش سيستمهاي اتوماسيون را تشكيل داده و بالا بودن ضريب اطمينان شبكه منجر به افزايش كيفيت سيستم اتوماسيون ميشود . ما در اين مقاله نوعي از معماري شبكه مش با چند دروازه خروجي را مورد بررسي قرار ميدهم  كه كارآيي بالا و قابليت اطمينان شبكه ارتباطي را در شرايط اضطراري بوجود آمده در شبكه تضمين ميكند.در چنين شرايطيبست هاي داده زيادي دريك شبكه ايجاد ميشوند وازدحام زيادي را بوجود ميآورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *