بررسي ويژگي هاي مختلف شكل موج تخليه جزئي به منظور تشخيص محل آنها در داخل ترانسفورماتور

پالسهاي تخليه جزئي كه در درون ترانس بوجود مي آيند، در اثر عبور از محيط سيم پيچ دچار تضعيف و تغيير شكل مي شوند. بنابراين ويژگيهاي پالسهاي تخليه جزئي كه در نقاط ابتدايي و انتهايي سيم پيچ اندازه گيري مي شوند، با ويژگيهاي پالسهاي توليد شده در درون سيم پيچ متفاوت هستند. با استفاده از اندازه گيري باند پهن اين  شكل موجها مي توان ويژگيهايي را بدست آورد كه در تشخيص محل رخ دادن تخليه جزئي بسيار مفيد مي باشند. در اين تحقيق روشي مبتني بر استفاده از روش  خوشه بندي ارائه مي شود و با استفاده از پالسهاي كاليبراسيون مكان يابي تخليه جزئي انجام مي شود. به اين منظور به بررسي ويژگيهاي مختلف شكل موج تخليه جزئي با هدف مكان يابي عيب در داخل ترانسفورماتور پرداخته مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *