بررسي وشناسايي موانع جهت استقرار سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در شبكه هاي توزيع

در گذشته اغلب فعاليتهاي مربوط به سرويس و نگهداري و تعميرات شبكه در شركت توريع نيروي برق خراسان رضوي
بدون برنامه ريزي قبلي انجام مي شده؛ اما با توجه به رويكرد اين شركت در سالهاي اخير مبني بر پياده سازي جلوه هائي از
برنامه بازديد و سرويس دوره اي تاسيسات ، برخي از فعالْيتها با برنامه زمان بندي و در چارچوب نظام نگهداري و تعميرات
پيشگيرانه انجام مي گيرد ،لذا براي دست يابي و استقرار اين سيستم تدوين قواعد خاص و تبيين مفاهيم اساسي نگهداري
و تعميرات پيشگيرانه ضرورت دارد . اين تحقيق برآنست تا علاوه بر امكان سنجي فني و اقتصادي استقرار نظام نگهداري
و تعميرات پيشگيرانه ، به شناسائي موانع و علل عدم استقرار اين نظام در شركت و بالطبع در بخش توزيع برق كشوربپردازد. ازطرفي براي ارزيابي عملكرد تعميرات در شبكه هاي توريع نيروي برق خراسان رضوي قبل و بعد از اجراي PM اقدام به معرفي و اندازه گيري شاخص هاي هزينه ، قابليت اطمينان شبكه ، شاخصهاي كارائي و عملكرد اجرائي شده است ، و براي شناسائي عوامل موثر در تعيين ميزان اعمال تعميرات پيشگيري به طرح پرسشنامه 20 سئوالي و توزيع و جمع آوري داده ها و نهايتا تحليل و نتيجه گيري آن در قالب سئوال و فرضيه پرداخته شده است . بطور خلاصه ، پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ، افزايش عمر تجهيزات ، پايداري شبكه ها ، كاهش خاموشيها و نتيجتا استمرارتامين برق مشتركين را به دنبال دارد.

 

عباسعلي پورمحمد
شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *