بررسي نقش رژيم گذرا در انهدام كليد قدرت پست انجيرك (اراك 1)

در تاريخ 1382/1/12 ، با بروز خطا ي تكفاز به زمين در فاز S بر روي خط ارتباطي 230 كيلوولت پستهاي اراك 1- اراك 2، كليدهاي قدرت دو طرف خط مذكور عمل نموده، خطا از سوي پست اراك 2 ايزوله شده است . اما بنا به دلايلي كليد قدرت مستقر در پست اراك 1 در فاز S عملكرد موفقيت آميزي نداشته است . به دنبال اين حادثه و بدليل عدم وجود سيستمهاي حفاظتي مطلوب، خطا به مدت 56 سيكل بر روي شبكه باقي مانده است و در نهايت موجبات انفجار كليد قدرت و بدنبال آن خاموشي بخش وسيعي از شبكه سراسري را فراهم نموده است . در اين مقاله، ضمن شبيه سازي شبكه در لحظه وقوع خطا، نقش حالات گذراي كليد قدرت در خفه نشدن قوس مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

 

محمدآقا شفيعي محمدجواد آذري جهرمي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعت آب و برق
تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *