بررسي ملاحظات فني استحصال گاز CO2

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي ملاحظات فني استحصال گاز CO2 از دود خروجي نيروگاه بعثت

دانلود مقاله : بررسي ملاحظات فني استحصال گاز CO2 از دود خروجي نيروگاه بعثت

جداسازي گاز CO2 از دود حاصل از احتراق بويلر نيروگاه، به عنوان يك فرآيند پالايش و فرآوري گاز ، به علت تأثير متقابل واحد جذب CO2 و نيروگاه، از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد . واحد جداسازي گاز CO2 از نيروگاه بعثت با هدف جذب و جداسازي CO2 از جريان دودكش نيروگاه، جهت مصرف خوراكي، طراحي و ساخته شده است. در اين مقاله واحد جذب گاز CO2  در نيروگاه بعثت توسط نرم افزار ترموفلو مدلسازي گرديده است و پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نيروگاه و واحد بازيافت، با توجه  برداشت ميزان معيني از دود، از محل قبل از ژانگستروم، مورد مطالعه قرار گرفته است. اثرات ناشي از برداشت دود شامل ميزان كاهش بازده نيروگاه، كاهش ميزان  انتقال حرارت در ژانگستروم و ميزان مصارف انرژي الكتريكي و بخار در واحد جذب بررسي شده است. ساير پارامترها، همچون افت فشارهاي ايجاد شده، ميزان بازده  واحد جذب و تغييرات دمايي حلال ورودي به برج جذب، بر روي عملكرد و ميزان مصارف انرژي واحد جذب تأثير گذار ميباشد كه در اين مقاله به آن پرداخته شده و  راهكارهاي فني، جهت عملكرد مناسب واحد جذب ارائه گرديده است.

عدنان مراديان محمد سهرابي
پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران- ايران تهران – ايران

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *