بررسي مشكلات برقگيرها در شبكه توزيع نيروي برق استان بوشهر

استفاده از بر قگيرها در شبكه توزيع جهت مهار اضافه ولتاژها روشي است كارا، اقتصادي ومرسوم . مقاله حاضر با توجه به
مشاهده برخي برقگير هاي معيوب در شبكه توزيع نيروي برق استان بوشهر، با انجام تستهاي لازم روي نمونه برقگيرهاي
مورد استفاده در شبكه و تحليل آنها، عوامل خرابي و علتهاي معيوب شدن برقگيرها از سه ديد اشكالات شبكه، اشكالات
برقگير و عدم انتخاب برقگير مناسب با توجه به منطقه كاربري آن واثرات شرايط محيطي شامل دوره بارش، حداكثر دما، پارامترهاي مختلف رطوبت نسبي، تعداد وقوع روزهاي طوفاني، گرد و خاك، تعداد روزهاي غبارآلود، فشار بخار اشباع و باد غالب منطقه (جهت، شدت و دوره زماني وزش ) مورد ارزيابي قرار مي دهد . بررسي سوابق بهره برداري و تحليل آمارهاي برقگيرهاي معيوب در شبكه توزيع منطقه حاكي بر اهميت سه عامل فوق در معيوب شدن برقگيرها مي باشد. در انتها مجموعه راهكارها وپيشنهادات لازم جهت كاهش مشكلات برقگيرها ارائه مي گردد.

 

رحمن دشتي- احمد غلامي- رضا دشتي
دانشكده برق، دانشگاه علم و صنعت ايران
شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *