بررسي مسائل مربوط به حريم و پيشنهاد تغيير ساختار استاندارد موجود در ايران

اگرچه تاكنون يك نظريه ي مستدل و علمي در ارتباط با اثرات سوء قرارگرفتن در معرض ميدا نهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط انتقال برق ارائه نگرديده است. با اين وجود، هيچ مرجع معتبري نيز عدم ارتباط حضور در حريم تأسيسات برق رساني با افزايش احتمال ابتلا به چندگونه بيماري  را به طور قطعي تأييد ننموده است. لذا،  ضرورت تصويب مقرراتي كه تا حد امكان ريسك هرگونه خطري را كاهش دهد، همچنان يك ضرورت محسوب مي شود. هنوز هيچ قانون يا استاندارد بين المللي جامعي  در اين رابطه وضع نگرديده است و مقررات تعيين شده در بسياري از كشورها، تنها در محدوده ي مرزهاي سياسي هما ن كشور ضمانت اجرايي دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *