بررسي مسأله قيمت دهي با توجه به محدودي تهاي بازار برق ايران و مطالعه موردي بازار برق خراسان

با شروع بكار بازار برق ايران ، مساله پيشنهاد قيمت براي شركتهاي فروشنده برق داراي اهميت بسيار بوده و فاكتور مهمي جهت كسب درآمد و سودآوري براي اين  شركتها محسوب مي شود. در اين مقاله ضمن شناسايي عوامل موثر بر قيمت ، ميزان وابستگي قيمت به اين عوامل در ساعتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته  است. بررسي روشهاي پيشنهاد قيمت در كشورهاي پيشرو با توجه به شرايط و محدوديتهاي شبكه برق ايران و خراسان نشان ميدهد كه روش پيش بيني حداكثر  قيمت پذيرفته شده و حداقل قيمت رد شده در بازار برق ايران كاربرد خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *