بررسي كمي و كيفي آلاينده هاي زيست محيطي نيروگاه شازند

هر صنعت باتوجه به خصوصيات خاص خود آلاينده هاي مختلفي را به محيط وارد مي كند، و اگر اين آلاينده ها به شكل كنترل نشده اي وارد محيط زيست پذيرنده شوند،
مي كنند . مشكلات مختلفي را بر بخشهاي مختلف آن ايجاد نيروگاه شازند جزو يكي از صنايع مهم كشور مي باشد كه در راستاي هدف توليد بخشي از برق موردنياز كشور، از احتراق سوختهاي فسيلي استفاده مي كند . شكل و نوع اين فعاليت، باعث توليد آلاينده هاي مختلف هوا، آب و ضايعات جامد مي شود . در يك مطالعه جامع، ميزان حضور اين آلاينده ها از جهت كمي، و نيز اثرگذاري آنها بر كيفيت منابع آب و هواي پيرامون نيروگاه بررسي شده است. نتايج بررسي نشان داد كه عليرغم كنترل فرآيند، در برخي مواقع ممكن است به دليل ماهيت احتراق و ضعف در سيستم تصفيه فاضلاب، آلاينده هاي هو ا و آب بيش از حدود مجاز استاندارد ايران انتشار يابند . همچنين يك روش محاسباتي ساده كه مي تواند براي كنترل لحظه اي پارامتر هاي آلودگي هواي نيروگاهها قابل كاربرد باشد، ارائه و براي اين نيروگاه بكار برده شده است . بر اساس نتايج محاسبات براي يك زمان انتخابي ميزان غلظت گازهاي خروجي CO ، NOx و SO2 به ازاي هر مگاوات ساعت برق توليدي بترتيب در زمان گازسوز بودن نيروگاه 0 و 1/3 و 0/001 و در زمان مازوت سوز بودن 0و 2 و 13/5 Kg/MW.hr مي باشد.

 

علي اكبر فيضي- ملك محمد منصوري
مركز توسعه فن آوري نيرو (متن)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *